Kako funkcioniše toplotna pumpa?

Toplotna pumpa funkcioniše kao je jedan rashladni uredjaj koji je u stanju da eksploatiše toplotnu energiju zemlje. 65-75% od stvorene toplotne energije za grejanje, toplotna pumpa crpi iz zemlje, a ostatak toplote 35-25% se stvara primenom elektricne energije za pokretanje elektromotora kompresora, bunarske i cirkulacione pumpe. Iz bunara u toplotnu pumpu bunarska pumpa transportuje toplotnu energiju posrestvom podzemne vode. Podzemna voda stalno ima temperaturu od 13-14 (°C), toplotna pumpa je u stanju da od ove relativno hladne vode oduzima toplotnu energiju, ohladivši je na 6-10 (°C). Sa ovog relativno hladnog nivoa, korišcenjem elektricne energije kompresor podiže nivo toplotne energije na željeni stepen, od 25-50 (°C). Tako stvorenu toplotnu energiju , kružno strujeca voda transportuje u grejna tela. Cirkulaciona pumpa vrti grejnu vodu. Veca je ušteda ako grejna tela imaju vecu površinu, tada i sa hladnijom grejnom vodom se postiže željena temperatura u sobi, a toplotna pumpa ekonomicnije radi. Primena i radijatora je moguce, ali zahteva ugradnju više rebara. Puno celishodnije rešenje je primena podnog, plafonskog, zidnog grejanja. Kod dobro izvedenog podnog grejanja temperatura polazne grejne vode nikada ne prelazi 35 (°C). Osnovni delovi toplotne pumpe: Isparivac: Izmenjivac toplote, u njemu rashladno sredstvo prima toplotu iz okruženja, isparavanjem. Kompresor: Komprimira rashladno sredstvo, podiže mu temperaturu i pritisak uz potrošnju mehanickog rada. Kondenzator: Izmenjivac toplote, u njemu rashladno sredstvo se kondenzuje i predaje toplotu. Prigušni ventil: Prigušivanjem smanjuje pritisak i temperaturu rashladnog sredstva. Kontakt: Naucni, strucni savetnik: prof. NJERŠ JOŽEF Dr. Sci. maš.

Tera term doo.

Sajt je kreiran u savremenom flash okruzenju. Molimo vas instalirajte flash dodatak:


Get Adobe Flash player